شماره‌های پیشین نشریه

 • ماموریت راهبردی نشریه: حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی مرتبط با پیشرفت های مدیریت راهبردی
 • محل چاپ: ایران، مشهد مقدس 
 • ناشردانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)
 • سال شروع انتشار: 1400
 • حوزۀ تخصصی: پیشرفت های مدیریت راهبردی
 • زبان مجلهدو زبانه؛ فارسی و انگلیسی  
 • نوبت انتشارفصلنامه 
 • نوع انتشارچاپی و الکترونیکی 
 • مجوز انتشار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
 • نوع داوریحداقل 2 داور به شکل دوسویه‌ ناشناس الکترونیکی
 • زمان داوری: بین یک تا دو ماه 
 • دسترسی به مقاله‌هارایگان (تمام متن
 • همانند جویی: بکارگیری سامانه مشابه یاب سمیم نور برای مشابهت یابی و با مشابهت کمتر از 20 درصد
 • فرم های مرتبط با انتشار مقاله: فرم تعارض منافع و فرم تعهدنامه و مشخصات نویسندگان
 • نحوه دریافت هزینه ها: عدم دریافت هزینه برای داوری و انتشار مقاله در نشریه
 • ایمیل فصلنامه: sma@imamreza.ac.ir 

دسترسی به مقاله های این مجله آزاد و رایگان است

---------------------------------------------------------------------