درباره نشریه

مجله پیشرفت های مدیریت راهبردی (JSMA) یک فصلنامه با دسترسی آزاد و بررسی شده است که به حوزه مدیریت راهبردی با هدف توسعه دانش مدیریت راهبردی، شناسایی مشکلات مدیریت راهبردی در سازمان ها در حوزه های مختلف و ارائه راه حل ها اختصاص دارد.  مقالات ارسالی پس از بررسی ویژه و تایید هیئت تحریریه منتشر خواهد شد. مجله پیشرفت های مدیریت راهبردی (JSMA) توسط دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در سال 1400 تأسیس شده است. از اساتید و پژوهشگران محترم در صورت بازدید از این سایت، ثبت نام، ارسال و تنظیم مقالات خود بر اساس راهنمای نویسندگان، کمال تشکر را داریم. بنابراین مراجعه حضوری یا تماس با دفتر مجله توصیه نمی شود، لذا کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران از طریق وب سایت انجام می شود. مجله پیشرفت های مدیریت راهبردی (JSMA) جهت بررسی و انتشار مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.